Kaynağımız ve Tarihçesi

1878 Osmanlı – Rus savaşı (93) harbi) öncesinde Dağıstan’dan Sibirya’ya sürülen ve daha sonra kaçarak İstanbul’a gelen Şeyh Muhammed Medeni Başkanlığındaki 10-15 ailenin oluşturduğu bu ilk yerleşim zamanla 750 hanelik büyük ve planlı bir köy haline gelmiştir.

Bir köy olmasına rağmen o dönemde YALOVA ve ORHANGAZİ gibi çevre merkezleri bile geride bırakarak “eğitim, kültür ve ticaret merkezi” haline gelmiştir.

Bu arada Osmanlı Padişahı V. Mehmet Reşat’ın özel ilgisi, köyün imarı ve gelişimine katkıları nedeniyle köyün adı REŞADİYE olarak değiştirilmiş, 1934 yılına kadar da bu adla anılmıştır. Bu yıldan sonra adı bir kez daha değiştirilerek GÜNEY KÖYÜ olmuştur.

Osmanlı Padişahı V. Mehmet Reşat’ın yaşamış olduğu siyasi problemlerin çözüme kavuşmasında büyük emeği olan Şeyh Muhammed Medeni Hazretleri, Padişahın özel ilgi ve iltifatına mazhar olmuştur. .  

Yapılan hizmetlere ve gösterilen gayrete karşı Şeyhi ziyarete gelen Sultan V. Reşat, hizmetlerine karşılık bir talebinin olup olmadığını sorar. Şeyh Muhammed Medeni Hazretleri: ”Gazali Tepe’de çok güzel ve şifalı bir su var o suyu köyümüze getirebilir misiniz.’ diye ricada bulunur. Bu istek üzerine Osmanlı Padişahı V. Mehmet Reşat, özel olarak hazırlatmış olduğu horasan künklerle suyu köye kadar getirip ihtişamlı bir çeşme yaptırır.

Belli bir süre Padişahı ziyarete gidenler bu suyu Osmanlı Sarayına taşımışlardır. Sarayda şifalı bir su olarak algılanmış ve hürmet görmüştür.

Halen köy meydanında bulunan çeşme üzerindeki kitabede şöyle yazar: Cenabı Hak bu çeşmeden su içenleri himaye etsin. Gözler daima şükür ibretiyle baksın. Cenabı Hak bütün mahlûkata hayat vericidir. Hayata kavuşan Sultan halifeyi Gavstır. Cenabı hak hidayet etsin bu kavme su içenler şad olsun. Mehmet Reşat han âline rahmet olsun. Bu çeşmeden su aktıkça bu köy mamur olsun.

Tarihi ismi Reşat su olarak bilinen ve döneminde büyük ilgi gören şifası ve lezzetiyle meşhur olan bu suyu 2000 yılından itibaren Karsu olarak insanların istifadesine sunulmaya başlanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit gibi şehirlerde bayiler aracılığıyla dağıtımı yapılmaktadır.

İnsan sağlığına hizmet etmeyi hedef edinmiş olan Karsu, doğasında taşıdığı ayrıcalıklı lezzet ve şifasını her eve ulaştırmak için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.