Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikimi sular. Yeraltı sularının oluşumu, beslenme ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Yeraltı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları, yüzey eğim, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliği bağlıdır.

Yeraltı Sularının Bulunuş Biçimleri

Bol yağışlı ve zemini gözenekli taşlar alanlarında yeraltı suları. In az yağış alan, eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde, yeraltı suyunun oluşumu zordur. Kum, çakıl, konglomera, kumtaşı, kalker, volkanik tüfler, alüvyonlar, iletim zemin oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik bölgelerde yeraltı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil, marn, şist, granit gibi taşlar ve düşey yüzeylerde. Yer altı suyu oluşumunu engeller. Yeraltında biriken sular ve yeraltı sularının Artezyen Karstik Yeraltı suyu.

Zemin Su

Altta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılan, geçirimli tabaka içinde sular. Bu sular genellikle yüzeye yakın. In the Marmara bölgesi’ndeki ovalar, Ege bölgesi’ndeki çöküşü, ovaları, Muş, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı su bu gruba girer.

Artezyen

Bu tür sular basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde sular. Tekne biçimli ovalar ve vadi tabanı, bu tür sular. İç Anadolu Bölgesi artezyen suları bakımından zengindir.

Karstik yeraltı suyu

Karstik yörelerdeki kalın kalker tabakalar arasındaki çatlak ve boşluklarda biriken yer altı suyu. En önemli özelliği, bağımsız taban suları oluşturmasıdır. In the karstik alanlarda boyutu büyük, Akdeniz Bölgesi karstik yeraltı suları bakımından zengindir.

Kaynak Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne, dışarı yere kaynak denir. Kaynakları yeraltı suyunun bulunuş biçimine, yüzeye çıktığı yere ve suların sıcaklığına göre gruplandırılabilir. Su sıcaklığına göre kaynaklar, soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki gruba ayrılır :

Soğuk Su Kaynakları

Yağış sularının yer altında birikerek yüzeye çıkması sonucunda büyüme. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha önemlidir.

Soğuk su kaynakları yeraltında bulunuş biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır :

Tabaka Kaynağı : Geçirimli tabakaların topoğrafya yüzeyi kesiştiği gelen suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara tabaka kaynağı denir.

Vadi Kaynağı : Sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi tarafından başarısızlık kaynak. Üzerinde genellikle vadi yamaçlarına görülebilir.

Karstik Kaynak (Voklüz) : Kalın kalker tabakaları arasındaki boşlukları yaş yeraltı sularının yüzeye çıkıp kaynak. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağmur beslenen kaynaklar karstik sular soğuk. Toroslar üzerindeki Şekerpınarı en tanınmış karstik bahar örneklerinden biridir.

Sıcak Su Kaynakları

Fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden nerede sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek alanında kendi mineraller. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.

Viper : Volkanik bölgelerde yeraltı sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması kaynakları

Comments 0

Leave a Comment