Doğal Kaynak Suyu Hakkında

TANIM

Sağlıklı bir su, berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz olmalı, toksit maddeler içermemeli, bakteriyolojik açıdan temiz olmalı, kimyasal yönden içerdiği mineraller, “gıda maddeleri” tüzüğünde belirtilen sınırları aşmamalıdır.

SULARIN SINIFLANDIRILMASI

A- DOĞAL KAYNAK SULARI:

Yeraltında toplanan ve bir çıkış noktasından kendiliğinden sürekli olarak akan Kimyasal ve Bakteriyolojik yönden uygun nitelikli sulardır.

B- İÇME SULARI:

Yeraltında toplanan, kendiliğinden yüzeyde akan veya yeraltından uygun tekniklerle çıkarılarak halkın kullanımına sunulan Kimyasal ve Bakteriyolojik açıdan gerekli şartları taşıyan sulardır.

C- İŞLENMİŞ İÇME SULARI:

İdeolojik koşullar, uygun toprak derinliklerinde toplanan Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen teknik yöntemlerle çıkarılan ve kirlenme riski olmayan yer altı sularının bakanlıkça uygun görülen, dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemlerle minerallerimin eksiltme veya aktarılması suretiyle parametreleri “gıda maddeleri tüzüğü”ne uygun hale getirilen sular.

D- İŞLENMİŞ KAYNAK SULARI:

Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan çıkış noktasından sürekli olarak kendiliğinden akan, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemlerle parametrelerin arttırılması ve eskitilmesi yöntemi sonunda işlenen suyun parametrelerinin yönetmelikteki ilgili tablonun sınırları içerisinde uygulanmış halidir.

E- DOĞAL MADEN SULARI:

Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun ideolojik koşullarda doğal olarak oluşan litresinde en az 1000 miligram çözünmüş mineraller bulunduran, doğal yapısında Karbondioksit ve radyoaktif elementler ihtiva eden yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya uygun tekniklerle çıkarılan , klinik yönden şifa etkileri, Bakanlıkça tescilli parametreleri yönetmelikteki tabloya uygun sıcak veya soğuk yer altı suları.

F- İŞLENMİŞ MADEN SUYU:

Doğal maden suyunun mineral değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle parametrelerinin değiştirilmiş şekli.

G- YAPAY SODA:

Uygun özellikteki sulara mineral tuzları ilave edilerek hazırlanan ve Karbondioksit ile gazlandırılmış sular.

H- DÜŞÜK MİNERALLİ – OLİGOMETALİK SULAR:

Toplam minerali Litrede 1000 miligramdan az olmasına rağmen maden sularının diğer özelliklerine sahip sular.

I- TIBBİ SULAR:

Sınır değerlerinin üzerinde florid veya radyoaktif madde içeren, Bakanlığın özel izni ile işletilen ve doktor tavsiyesi ile kullanılan sular.

SUYUN KALİTESİ

İyi ve sağlıklı bir su toksit maddeler içermemeli. Berrak, kokusuz ve tortusuz olmalı, sıcaklık ve debisi sabit olmalı. Kaptaj ve depo hijyenik olmalıdır.

Kimyasal ve Bakteriyolojik yönden içerisinde insan sağlına zararlı olabilecek maddeler içermemelidir.

SATIN ALDIĞINIZ KAYNAK SUYUNA DİKKAT EDİNİZ

BİRİNCİ SINIF DOĞAL KAYNAK SULARI:

Suyun etiketinde Kaynak Suyu ibaresi ile , tüm etiketin yazıları ve kendisi mavi ve tonunu şart koşmuştur.

İKİNCİ SINIF İÇME SULARI:

Etiketin rengi sarı tonları olma şartı vardır ve üzerinde içme suyu ibaresi şartı getirilmiştir.(Kaynak Suyu değildir.)

ÜÇÜNCÜ SINIF İŞLENMİŞ İÇME SULARI:

Etiketin rengi kahverengi tonlarıdır ve üzerinde “işlenmiş içme suyu” ibaresi şartı getirilmiştir.(Kaynak Suyu değildir.)

Comments 0

Leave a Comment